Levent Gök’ü Hiç Böyle Görmediniz.

Bölğemiz Miletvekilil olan CHP Ankara Miletvekili Levent GÖK’ü hiç böyle görmdiniz.

Bölgemiz Miletvekili olan CHP Ankara Miletvekili Levent GÖK Her fırsatta Ankara’nın sorunlarını dile getirmekte, soru önergeleri ilgili birimlerin sorunlara dikkatlerini çekmektedir.

Yaptığı basın açıklamaları, TV konuşmaları, toplantılarda ve en sinirli anında bile son derece uysal kişiliği ile , tanınmakta olan GÖK, Meclisin 01 Temmuz 2012 Pazar günü yapılan 129. Birleşiminde söz alarak, Adalet konusunda oldukça sinirlendiği ve bağırdığı görüldü.

GÖK Konusmasında “ Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerekçesinde yargının hızlandırılmasından, adalet hizmetlerinin etkin bir şekilde kullanılmasından bahsedilerek gerekçe oluşturulan bir yasayı tartışıyoruz saatlerce, uykusuzca.

Hangi adaletten bahsediyorsunuz değerli milletvekilleri? Hangi adaletten bahsetme hakkını kendinizde bulabiliyorsunuz? Bugün, tam on dokuz yıl önce laik cumhuriyete kalkışma hareketini gerçekleştirip 33 aydını yakan bir zihniyetin temsilcilerini himaye eden bir iktidarın adaletten söz etmeye hakkı yoktur

33 aydını yakan, mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına rağmen, Polonya’da yakalandığı hâlde, Polonya makamlarının Adalet Bakanına bildirdiği hâlde yakalamayan bir Adalet Bakanının bulunduğu bir yerde adaletten söz edemezsiniz sizler.

Sizler neden bahsediyorsunuz? Pozantı Cezaevinde çocukların cinsel tacize uğradığını bildiği hâlde işlem yapmayan bir Adalet Bakanının koltuğunda oturduğu bir ülkede adaletten bahsedemezsiniz. Sizler, Urfa’da cayır cayır yanan mahkûmların bulunduğu bir ülkede koltuğunda oturmaya devam eden bir Adalet Bakanının bulunduğu bir ülkede adaletten söz edemezsiniz. Adalet kim, siz kim?Sizler, Ankara’nın göbeğinde metro çukurunda ölüp 1 kilometre sonra cesedi bulunduğu zaman “Bu normal bir ölümdür.” diyen Ulaştırma Bakanına sahip olduğunuz için adaletten söz edemezsiniz

Sizler, Hamamönü’nde önce danışmanına evi aldırıp, ucuza kapatıp, bu ortaya çıktığı hâlde hâlâ Bakanlar Kurulunda oturan bir Spor Bakanına sahip olduğunuz için adaletten söz edemezsiniz!

Sizler -Deniz Feneri davasının savcılarının daha cuma günü ikinci duruşması yapıldı- Deniz Feneri davasından ne bahsediyorsunuz? Ne zaman bunun duruşmaları? Başladı mı bu duruşmalar? Başlamadı. Sizler, o yüzden, Deniz Feneri’nden sınıfta kaldınız. Deniz Feneri yolsuzluğu sizi dibinize kadar çekecektir. O yüzden sizlerin adaletten bahsetmeye hakkınız yoktur.

Değerli arkadaşlarım, ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Daha önceki gün, Başkentgaz’ın tümünün özelleştirmesine imza attınız. Farkında mısınız bunların? Farkında mısınız?

Yüzde 100’ünü özelleştirdiniz. Peki, o anda gelen bir önergeyle on yıldır sabit olan ücretin sekiz yıla indirildiğinin farkında mısınız?

Ankaralıları tam on yıl korumuş olan, hâlen yüksek olmasına rağmen korumuş olan doğal gaz ücretini sekiz yıla indirdiniz, iki yıl Ankaralılardan çaldınız. Nerede Ankara milletvekilleri? Kimse tek laf etmedi bu konuda ama ben her yerde anlatacağım bunu. (AK PARTİ sıralarından “Anlat, anlat!” sesleri) Ankara milletvekillerini her toplantıda karşımda mahkûm edeceğim. Ankaralıları pahalı gaz kullanmaya mahkûm ettiğiniz için sizin adaletten bahsetmeye hakkınız yoktur, hakkınız yoktur!

Peki, değerli arkadaşlarım, bundan tam altı ay önce, Uludere’de 34 yurttaşımız öldürüldü, 34 yurttaşımız öldürüldü. Aileler adalet istiyor.

Ailelerin çocukları öldü, daha Başbakanınız oraya gidemedi. Başbakanınız gitti mi oraya? Gidemedi. Başbakan eşini gönderdi, ağladı eşi ama adalet yok. Uludereliler adalet istiyor, 34 yurttaşımızın hakkını istiyor, adalet istiyor.

Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç, siz duygusal bir insansınız, kimi zaman ağlarsınız. Siz, Uludere’de öldürülen Mehmet Ali Tosun için hiç gözyaşı döktünüz mü? Hiç Nevzat Encü için gözyaşı döktünüz mü? Şervan Encü için gözyaşı döktünüz mü? Sizin gözyaşlarınız sahtedir, timsahın gözyaşlarıdır. O yüzden, sizin adaletten bahsetmeye hakkınız yoktur. Sizler bugün ve daha önceki günlerde aldığınız kararlarla tuzu kokuttunuz. Türkiye’de adaletteki tut kokulu, tuzu kokuttunuz; bunun da altında kalacaksınız. ” dedi

Haber: Orhan ÇELİK / Haymana HABER / 01.07.2012