Aşiretimiz Modanlı

Haymana ve çevresinde, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yerleştirilmiş birçok Türk ve Türkmen kökenli aşiret mevcuttur.

Bugünkü Haymana’da yapılan araştırmalara göre, tespit edilen başlıca aşiret, oymak ve boylar şunlardır:

1-MODANLI (Modanlu) AŞİRETİ : (Hicri 600/1184)

2-ŞEYH BIZINLI AŞİRETİ : (Hicri:1310/1894)

3-KALLAÇLI AŞİRETİ

4-TERKANLI AŞİRETİ : (1859 Yılı)

5-RIŞVANLI AŞİRETİ

6-MİKAİLLİ AŞİRETİ

7-ŞIHANLI AŞİRETİ

8-ŞEREFLİ TÜRKMEN AŞİRETİ

9-CAMBEKLİ AŞİRETİ

10-ÇERKEŞ AŞİRETİ : (1870 yılı )

11-TATAR AŞİRETİ : (1877-78 Yılları)

Bu aşiret ve boylar hakkında, geniş bilgiler vermeden önce, oymak, aşiret, boy ve cemaat kelimelerinin ne anlama geldiği konusunda, bilgi vermek istiyoruz.

OYMAK: Halk, soy, boy, kavim, aile, köy, çok koyunu olan köylü, uruğ, kabile, şube al, yabancı bir kavme mensup hayvancılıkla geçinen göçebe gibi çok çeşitli ve farklı anlamdadır. Kavim, kabile, aşiret anlamına gelir.

AŞİRET: Arapça El-Aşire kelimesinden gelmiştir. Teşkilat ve bölümünün ilk ve en küçük cemaat anlamına gelen kelime Türkçe’de göçebe ve yarı göçebe hayatı yaşayan oymak ve boy anlamında kullanılıyor.

Bugün Anadolu’da göçebe cemaatlere aşiret denildiği gibi, göçebelikten kurtulup, belli bir yere yerleşerek bir arada köy kurmuş olanlara da, boy, aşiret, oymak adı veriliyor.

CEMAAT: Bir araya toplanmış insanlar demektir. Bir imama uyanlara cemaat denildiği gibi, bir mezhebe veya bir reise bağlı olanlara da cemaat adı verilmektedir.

Modanlı (Modanlu) Aşireti : Haymana ve çevresinde yaşayan aşiretlerin en büyüğü, Şıhbızınlı Aşireti’dir. Bugün Haymana’nın 29 köyün dağılmış olan bu aşiret değişik isimlerle, ayrıca boylara bölünmüştür. Haymananın en eski ve ilk yerleşen aşireti: “Modanlı” aşiretidir. Ankara Vilayet Salnamelerinde ve bazı kaynak eserlerde, bu aşiretin Haymana’ya geliş tarihi Hicri 600 (1184) olarak belirlenir. Araştırmacı Halil İbrahim Uçak’ın “Tarih içindeki Haymana” adlı eserinde belirttiğine göre aşiretimizin; Rakka (Kuzey Suriye), Telafer, Elazığ, Malatya, Şanlı Urfa (Merkez, Siverek, Harran), Erzurum Havalisi, Kars, Çıldır, Sivas, Koyulhisar, Haymana (İlçemizdeki Modanlı Köyleri; Çeltikli, Toyçayırı, Karasüleymanlı, Katrancı, Saatli, Yamak’tır.), Kocaeli, Karaman, Şereflikoçhisar, Biga, Balıkesir, Rumeli ve Ankara’da yaşadıklarını ve Türkmen Ekrad Taifesinden olduğunu belirtmiştir.

Not: Modanlı Aşireti’nin Türkiye’nin neresinde yaşadıkları konusunda, aşağıda isimleri yazılı araştırmacı yazarların kitaplarında belirtilmiştir. Eserlerde geçmeyen fakat, sayfamıza gelen yorum yapan kardeşlerimizin yazılarında belirtilen ve doğru olduğunu bildiğimiz, Modanlı‘ların Şanlıurfa, Telafer, Kuzey Suriye, Elazığ, Malatya, koyulhisar v.s gibi yerlerde de yaşadıkları aşikar olup, bu yerlerle ilgili bilgiler yukarıdaki “Modanlı Aşireti” sayfamıza ilave bilgi olarak eklenmiştir. Bundan sonra da bu sayfamıza doğru bilgilerde mutabık kalındığında ilaveler yapılacaktır. Bilgilerinize…

Kaynak: Halil İbrahim UÇAK‘ın “Tarih İçindeki Haymana-1986” – Cemal TÜRKAY‘ ın “Osmanlı Arşivleri Işığında”

Düzenleyen: Mevlüt YAZAR