Aşiretimiz Modanlı

Haymana ve çevresinde, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yerleştirilmiş birçok Türk ve Türkmen kökenli aşiret mevcuttur.

Bugünkü Haymana’da yapılan araştırmalara göre, tespit edilen başlıca aşiret, oymak ve boylar şunlardır:

1-MODANLI (Modanlu) AŞİRETİ : (Hicri 600/1184)

2-ŞEYH BIZINLI AŞİRETİ : (Hicri:1310/1894)

3-KALLAÇLI AŞİRETİ

4-TERKANLI AŞİRETİ : (1859 Yılı)

5-RIŞVANLI AŞİRETİ

6-MİKAİLLİ AŞİRETİ

7-ŞIHANLI AŞİRETİ

8-ŞEREFLİ TÜRKMEN AŞİRETİ

9-CAMBEKLİ AŞİRETİ

10-ÇERKEŞ AŞİRETİ : (1870 yılı )

11-TATAR AŞİRETİ : (1877-78 Yılları)

Bu aşiret ve boylar hakkında, geniş bilgiler vermeden önce, oymak, aşiret, boy ve cemaat kelimelerinin ne anlama geldiği konusunda, bilgi vermek istiyoruz.

OYMAK: Halk, soy, boy, kavim, aile, köy, çok koyunu olan köylü, uruğ, kabile, şube al, yabancı bir kavme mensup hayvancılıkla geçinen göçebe gibi çok çeşitli ve farklı anlamdadır. Kavim, kabile, aşiret anlamına gelir.

AŞİRET: Arapça El-Aşire kelimesinden gelmiştir. Teşkilat ve bölümünün ilk ve en küçük cemaat anlamına gelen kelime Türkçe’de göçebe ve yarı göçebe hayatı yaşayan oymak ve boy anlamında kullanılıyor.

Bugün Anadolu’da göçebe cemaatlere aşiret denildiği gibi, göçebelikten kurtulup, belli bir yere yerleşerek bir arada köy kurmuş olanlara da, boy, aşiret, oymak adı veriliyor.

CEMAAT: Bir araya toplanmış insanlar demektir. Bir imama uyanlara cemaat denildiği gibi, bir mezhebe veya bir reise bağlı olanlara da cemaat adı verilmektedir.

Modanlı (Modanlu) Aşireti : Haymana ve çevresinde yaşayan aşiretlerin en büyüğü, Şıhbızınlı Aşireti’dir. Bugün Haymana’nın 29 köyün dağılmış olan bu aşiret değişik isimlerle, ayrıca boylara bölünmüştür. Haymananın en eski ve ilk yerleşen aşireti: “Modanlı” aşiretidir. Ankara Vilayet Salnamelerinde ve bazı kaynak eserlerde, bu aşiretin Haymana’ya geliş tarihi Hicri 600 (1184) olarak belirlenir. Araştırmacı Halil İbrahim Uçak’ın “Tarih içindeki Haymana” adlı eserinde belirttiğine göre aşiretimizin; Rakka (Kuzey Suriye), Telafer, Elazığ, Malatya, Şanlı Urfa (Merkez, Siverek, Harran), Erzurum Havalisi, Kars, Çıldır, Sivas, Koyulhisar, Haymana (İlçemizdeki Modanlı Köyleri; Çeltikli, Toyçayırı, Karasüleymanlı, Katrancı, Saatli, Yamak’tır.), Kocaeli, Karaman, Şereflikoçhisar, Biga, Balıkesir, Rumeli ve Ankara’da yaşadıklarını ve Türkmen Ekrad Taifesinden olduğunu belirtmiştir.

Not: Modanlı Aşireti’nin Türkiye’nin neresinde yaşadıkları konusunda, aşağıda isimleri yazılı araştırmacı yazarların kitaplarında belirtilmiştir. Eserlerde geçmeyen fakat, sayfamıza gelen yorum yapan kardeşlerimizin yazılarında belirtilen ve doğru olduğunu bildiğimiz, Modanlı‘ların Şanlıurfa, Telafer, Kuzey Suriye, Elazığ, Malatya, koyulhisar v.s gibi yerlerde de yaşadıkları aşikar olup, bu yerlerle ilgili bilgiler yukarıdaki “Modanlı Aşireti” sayfamıza ilave bilgi olarak eklenmiştir. Bundan sonra da bu sayfamıza doğru bilgilerde mutabık kalındığında ilaveler yapılacaktır. Bilgilerinize…

Kaynak: Halil İbrahim UÇAK‘ın “Tarih İçindeki Haymana-1986” – Cemal TÜRKAY‘ ın “Osmanlı Arşivleri Işığında”

Düzenleyen: Mevlüt YAZAR

Aşiretimiz Modanlı” için 3 görüş

  1. BAYAT BOYUNDAN MODANLI OBASI İSKAN YERLERİ YAŞADIKLARI YÖRELER:
    AŞİRETİNDEN TÜRKMEN BİR AŞİRET OLARAK GEÇİYOR.MODANLI AŞİRETİ:MUSULDAN URFAYA,ELAZIĞA,BİNGÖL DARAENİ KAZASINA,SİVAS KOYULHİSARA,NİĞDENİN KILAN KASABASINA,HAYMANAYA,HALEBE,GİRESUN BULANCAĞA,GÜMÜŞHANE KELKİT PEKÜN KÖYÜNE İSKAN OLMUŞ BAYAT AŞİRETİNİN MODANLI KOLU VE TÜRKMEN OOLARAK GEÇİYOR.MODANLI AŞİRETİ TELAFER HASANBEY KASABASI VE KERKÜK TAVUK NAHİYESİNDE ANA DİLLERİ ÖZ TÜRKÇE OLMAK ÜZERE 15 BİN CİVARI BİR NÜFÜSA SAHİPTİR.BİNGÖL MODANLI AŞİRETİ ZAZACA URFA SİVEREK MODANLILARI KÜRTÇE KONUŞMAYA BAŞLASALARDA ÇOĞUNLUKLA MODANLILAR TÜRKİYE VE TÜRK DEVLETLERİNDE TÜRKÇE KONUŞURLAR.
    FARUK SÜMER-CEVDET TÜRKAY-BOZKURT GÜVENÇ TARİHSEL TÜRKMEN OYMAKLARI VE İSKAN YERLERİ.

  2. Modanlılar Kürt, Kürt kalaçaktır! Türkmenmiş.. Öyle bir Halk var mı dır acaba?
    Anadilin kürtçe ise, örf ve adetlerin kürtçe ise KÜRTsündür, köken möken diye bir şey de yoktur, hepimiz Adem ile Havva nin Torunlari değil miyiz?
    Türkmen Ekradı Türkmen anlamına gelemez çünkü Ekrad yani Kürt adı da geçiyor, Türkmenin Kürdü yani. Kökenimiz Türkmen olsa bile, Etnik kimlik tarih boyunca değişir. Ben Avrupada yaşiyorum, benim Torunlarim yarin ertesi gün kendinilerini Alman diye de görebilir çünkü Almanyada doğdular, orda okula gittiler.. Tek evde kürtçe konuşurlar, dişarda hep almança baskındir..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eksik sayıyı RAKAMLA yazın * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.