Dua, Beddua ve Deyimler

Çeltikli Köyünde sıkça söylenegelen dualar, beddualar, atasözleri, deyimler ve bilmeceler…

ÖVGÜ (DUA) SÖZLERI Sular gibi ömrün olsun. Su gibi ömrün uzun olsun, düğünün guzün olsun. Geçmişlerinin canına değsin. Allah Bağışlasın. Allah yolunu açık etsin. Allah bir yastukta gocatsın. Allah zihin açıkluğu versin. Allah gazadan beladan saklasın. Allah gara gaşlı, gara gözlü bir gız versin. Allah yerinde yakuşdursun. Gule gule git uğullar olsun. Gozünaydın Bereketlü olsun. Allah sabrını versin Beterin beteri var. Allah analu babalu büyütsün YERGİ (BEDDUA) SÖZLERİ Alah belanı versin Şeytanından bul Ellüğün körü Gozü kör olsun Allah gara tahtalara çıksın Geberesice Cehennemin dibine git Zıkkımın bekini ye! Ocağı sönesice YÖREMİZDE Kİ ATASÖZLERİ Çalma gapımı çalarlar gapını Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz İt ayağı yemiş gibi gezmek Gızını dövmeyen dizini döver Anası neki danası ne olsun Sabah ola hayrola Mart gapıdan bakdırır gazma kürek yakdırır. Borç yiğidin kamçısıdır. Gün doğmadan neler doğar. Güvenme dayına, ekmek al yanına. Sevmediğin ot başında biter. Ummaduğun daş baş yarar İti an çomağı hazırla Elinin hamuruynan erkeğin işine garışma

DEYİMLER Adı batmak. Adı çıkmak. Ağzından bal damlamak. Aklından zoru olmak. Aklını peynir ekmekle yemek. Başı kazan gibi olmak. Başına çorap örmek. Boğazı kurumak Boyu devrilmek. Cehennemin dibine gitmek. Ciğerinden yanmak Dibine darı ekmek. Dile dolamak. Dişinden tırnağından artırmak. Dizlerinin bağı çözülmek. Ettiğini bulmak. Harbi konuşmak. Kabak çiçeği gibi açılmak. Kendini dev aynasında görmek. Ocağı sönmek. Ocağı tütmek. Pireyi deve yapmak. Rahmet okutmak. Sineğin yağını çıkarmak. Sürüsüne kıran girmek. Şeytana uymak. Tepesinden kaynar su dökülmek. Tüyleri diken dilken olmak. Ucu ucuna gelmek. Yaka silkmek. Yüzüne gözüne bulaştırmak. Zıkkımın kökünü yemek.

BILMECELER Çalı dibinde mum yanar – (Çiğdem) Yer altında yağlı kayış – (Yılan) Yol üstünde kilitli sandık – (Mezar) Mavi atlas, Makas kesmez.(Deniz) Sarı tavuk dalda yatar, Dal kırılır yerde yatar.(Ayva) Ben giderim o gider yanım sıra tın tın eder (Gölge) İp bağladım sıpaya,Uçtu gitti tepeye.(Uçurtma) Bir küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk (Limon) Üstü çayır, biçilir, Altı çeşme, içilir (Koyun) Ufacık mermer tası,Içinde beyler aşı,Pişirirsen aş olur,Pişirmezsen kuş olur.(Yumurta) Sıra sıra odalar, Birbirini kovalar.(Tren) Allah yapar yapısını, Bıçak açar kapısını.(Karpuz) Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane (Nar) El eker dil biçer.(Yazı) Çın-çınlı hamam,Kubbesi tamam,Bir gelin aldım,Babası imam.(Saat) Yarım kaşık, Duvara yapışık.(Kulak) Daldan dala, Kırmızı pala.(Sincap)

Not:Elimizden geldiği kadar derlemeye çalıştık. Öyle zannediyorumki çok sayıda da unuttuğumuz atasözü, deyim, bilmece, vardır. Bize e-maille bildirirseniz bu alana ekleyebiliriz…