Dernek Genel Kurul Sonuçları

ÇELTİKLİ KÖYÜ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’NİN 12.05.2013 PAZAR GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİMİ 

1 – Beyhan Çevik – Şöför – Dernek Başkanı

2 – Mevlüt Yazar – Memur – Dernek Baş. Yar.

3 – Esat Emektar – Esnaf – Dernek Sekreteri

4 – Osman Kaplan – Serbest Meslek – Dernek Saymanı

5 – Yusuf Tetik – Serbest Meslek – Dernek Muasibi

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 –

11- 

12 – 

13 –

14 – 

15 – 

16 –

(*) Dernek organlarına seçilenlerin, genel kurulu izleyen 30 gün içinde bu form ile dernek yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi 5253  sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince zorunludur. Bu form, sandık genel kurul toplantıları için de doldurulur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde dernek başkanı hakkında aynı Kanunun 32 nci maddesinin (l) bendi gereğince idari para cez

_________________________________________________________________________________

ÇELTİKLİ KÖYÜ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİNİN 29.06.2010 PAZAR GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİMİ 

1  – Osman Dönmez      Emekli Memur      Dernek Başkanı

2  – Ali Aytaç                Emekli Memur      Dernek Baş. Yar.

3  – Mustafa Türkan      Esnaf                     Dernek  Sekreteri

4  – Mevlüt Yazar          Memur                  Dernek  Saymanı

5  – Cengiz Özdemir      İşçi                         Dernek   Muhasip

6  – Yılmaz Çoban         Emekli Memur       Yönetim Kurulu Yedek Üye

7  – Fehmi Koç              Emekli İşçi             Yönetim Kurulu Yedek Üye

8  – Servet Tümtürk       Memur                  Yönetim Kurulu Yedek Üye

9  – Gürsel Yüzer           Şöför                     Yönetim Kurulu Yedek Üye

10 – Erdal Aydın           Şöför                     Yönetim Kurulu Yedek Üye

11 – Fırat Çevik             Muhasebeci           Denetim Kurulu Asil Üye

12 – Eşref Özdemir        Serbest                   Denetim Kurulu Asil Üye

13 – Ramazan Vural       Serbest                   Denetim Kurulu Asil Üye

14 – H.Ahmet Koç        Serbest                  Denetim Kurulu Yedek Üye

15 – Metin Koç             Emekli Memur      Denetim Kurulu Yedek Üye

16 – Hüdaverdi Koç      Emekli İşçi             Denetim Kurulu Yedek Üye

(*) Dernek organlarına seçilenlerin, genel kurulu izleyen 30 gün içinde bu form ile dernek yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi 5253  sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince zorunludur. Bu form, sandık genel kurul toplantıları için de doldurulur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde dernek başkanı hakkında aynı Kanunun 32 nci maddesinin (l) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

___________________________________________________________________________

ÇELTİKLİ KÖYÜ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİNİN 08.06.2008 PAZAR GÜNÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİMİ

– Osman Dönmez    Emekli Memur   Denek Başkanı

2 – Alişan Çifçi           Emekli Memur   Dernek BşkYrd.

3  – Mustafa Türkan    Esnaf                 Dernek Sekreteri

4  – Vehbi Koç             Emekli Memur   Dernek Saymanı

– Ali Aytaç              Emekli Memur   Dernek Muhasipi

6 – Beyhan Çevik       Memur               Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

– Metin Koç            Emekli Memur    Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

8  – Mikail Tümtürk   Emekli Memur   Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

9   – Mehmet Tetik     Serbest                Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

10 – Hacı Ömer Çifçi   Memur               Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

11 – Yakup Kaplan     Memur                Denetim Kurulu Asıl Üyesi

12 – Fırat Çevik          Muhasebeci         Denetim Kurulu Asıl Üyesi

13 – Ali Ağırcan          Esnaf                   Denetim Kurulu Asıl Üyesi

14 – Hacı Çınar            Esnaf                  Denetim Kurulu Yedek Üyesi

15 – Musa Öpöz         İşçi                      Denetim Kurulu Yedek Üyesi

16 – Paşa Özdemir      İşçi                      Denetim Kurulu Yedek Üyesi

(*) Dernek organlarına seçilenlerin, genel kurulu izleyen 30 gün içinde bu form ile dernek yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi 5253 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince zorunludur. Bu form, sandık genel kurul toplantıları için de doldurulur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde dernek başkanı hakkında aynı Kanunun 32 nci maddesinin (l) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

___________________________________________________________________________

ÇELTİKLİ KÖYÜ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİNİN 05.06.2006 PAZAR GÜNÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİMİ

1 –   Osman Dönmez    Emekli   Memur   Dernek Başkanı

2 –  Alişan Çifçi           Emekli Memur      Dernek BşkYrd.

3  –  Mustafa Türkan    Esnaf                     Dernek Sekreteri

4  –  Bedrettin Yılmaz   Emekli Memur      Dernek Saymanı

5 –  Musa Tetik           Emekli Memur      Dernek Muhasip

–  Ali Aytaç              Emekli Memur      Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

7 –  Beyhan Çevik       Memur                  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

–  Metin Koç            Emekli Memur      Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

–  Yılmaz Çoban        Emekli Memur     Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

10 –  Veysel Çifçi         Emekli Memur     Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

11 – Yakup Kaplan      Memur                 Denetim Kurulu Asıl  Üyesi

12 –  Fırat Çevik           Muhasebeci          Denetim Kurulu Asıl  Üyesi

13 –  Ali Ağırcan          Esnaf                     Denetim Kurulu Asıl  Üyesi

14 –  Hacı Çınar            Esnaf                     Denetim Kurulu Yedek Üyesi

15 –  Yusuf Doğan        Memur                  Denetim Kurulu Yedek Üyesi

16  – İbrahim Yıldırım   Serbest                  Denetim Kurulu Yedek Üyesi

(*) Dernek organlarına seçilenlerin, genel kurulu izleyen 30 gün içinde bu form ile dernek yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi 5253 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince zorunludur. Bu form, sandık genel kurul toplantıları için  de doldurulur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde dernek başkanı hakkında aynı Kanunun 32 nci maddesinin (l) bendi gereğince idari  para cezası uygulanır.