Köyde Gübre Zamanı.!

köyde gübre zamanı
Ekili alanlarda gübrelerinin atılmasına başlandı. Köyümüzde mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalar Meteoroliji’nin haberine göre, önümüzdeki hafta ortasından itibaren serin ve yağmurlu olacak. Bu sebeple çiftçilerimiz bir an önce gübreleri atıp ürüne yarar sağlama çabasında. Harıl harıl kırlara gübre atmaya gidiliyor.
 Ancak gübre fiyatları da geçen yıllara oranla el yakıyor.

Buğdayda dengeli bir gübreleme yapmak için gübre mutlaka toprak tahlilleri neticesine göre atılmalıdır.

Araştırmalar sonucunda; Bölgemizde buğdaya kuru koşullarda 6-8 kg/da N, 9 kg/da P2O5, sulu koşullarda ise 16 kg/da N, 13 kg/da P2O5 karşılığı azotlu ve fosforlu gübre verilmesi önerilmiştir. Azotlu gübrenin ilk yarısı ve fosforlu gübrenin tamamı ekimde, azotun ikinci yarısı ise kardeşlenme başlangıcında uygulanmalıdır. Azotlu gübre toprak yüzeyine, fosforlu gübre mibzerle banda verilmelidir.

gübre zamanıDoğru bir gübreleme yapılması için üreticilerin topraklarını analiz yaptırması şarttır. Genel bir bilgi vermek için buğday tarımında yeterli ve dengeli bir gübreleme için kuru ve sulu şartlarda uygulanabilecek gübre form ve dozlarının çeşitli seçenekleri aşağıda çizelge 1’ de belirtilmiştir. Fosforlu gübrelerin ekimden önce toprağa verilmesi, bitkiler tarafından ileri ki gelişme dönemlerinde kolay ve yeterli alınmasını sağlar. Azotlu gübrelerin buğday üretiminde ideal uygulanması üçe bölünerek yapılır.

Birinci uygulamada üçte biri ekimden önce veya ekimle birlikte Amonyum sülfat (%21) formunda veya 18-46-0 ile 20-20-0 kompoze gübrelerinden birini kullanarak dekara 25 kg, ikinci uygulamada diğer üçte biri Mart ayı başında üre formunda 10 kg/da , son üçte birlik kısımda Mart ayı sonu veya Nisan ayı başında Amonyum nitrat (%26) formunda olmak üzere 15 kg/da hesabıyla tarlaya verilmesi uygundur.

Çeltikli Köyü Sitesi Olarak;

Başta köyümüz çifçileri olmak üzere bütün çifçilerimize hayırlı, bol kazançlı ve bereketli bir yıl geçirmelerini Allah’tan niyaz ediyoruz…