İlçemiz Köy Siteleri

Belediye Olan İlçemiz Köyleri ile Köy Siteleri

Daha Öce Köy Olan, Belediyeler : İlçemize bağlı daha evvel köy olup, şuan belediye olan köylerimiz 5 tanedir. Bunlardan Yenice Belediyesinin sitesi kapatılmış olup, Çalış Belediyesinin de sitesi bulunmamaktadır. Geriye kalan diğer 4 belediyenin siteleri aşağıda sıralanmıştır.

İlçemiz Köy Siteleri : Haymana ilçesine bağlı 85 köy vardır. Bu köylerden sadece bizim köy dahil 16 köyün mevcut siteleri vardır. Diğer sitesi olmayan köylerin içinden, kürt köylerinin tek bir sitesi vardır. Oda mensup olduğu aşiretin adını taşıyan ; http://www.seyhbizin.com/ dur. Sitesi olan köyler ve siteleri aşağıda sıralanmıştır.