İlçemiz Kaplıcaları

Haymana Kaplıcasının Tarihçesi;

Şifalı suların insanlar tarafından kullanılması insanlık tarihiyle başlar. Anadolu’ da ki şifalı kaynakları ilk kullanan kavmin Etiler olduğu sanılmaktadır.

Yıllar önce Haymana kaplıcasının olduğu yerde yapılan kazılardan çıkan havuz parçalarının Dereköy yakınındaki Eti Mabedi olduğu kesinlik kazanan Gavur Kalesi taşlarıyla aynı menşeli olduğu uzmanlarca tespit edilmiştir. Tarihi Kral Yolu güzergahında bulunan Haymana kaplıcalarının, daha birçok kavim tarafından kullanıldığı sanılmaktadır.

Bu bölge de Galatların bu bölgeye GALATİA SALUTARİS yani sıcak su membası adı vermesi tesadüf değildir. Etiler ve Galatlar’ dan başka Romalılar’ ın bu kaplıcayı geliştirdiği sanılmaktadır. Romalılar’ ın Etiler tarafından yapılmış Horasan’ da yapılmış bir galeri içinde toplanmış olan membadan taksim yerine kadar olan galeriler bozulmuş ve adi toprak kanaldan düzenlenmiş olan kaplıca, Halaşlı Mehmet Ağanın ailesinden Haymana müstantiklerinden bir zat tarafından gözden geçirilmiştir.

Kaplıca ilk büyük tamiratında 1929 yılında Belediye Başkanı olan Bekir Fahri Daldaloğlu zamanında görmüştür.

Haymana Kaplıcalarının Jeolojik Durumu :

Kaplıcalarımız, Alt Eosenin sınırlarıyla çevrilmiş yaygın fliş fasiyesli arazide yer almıştır. Haymana’ nın kuzeyindeki formasyon sınırlarında fay ve bindirmelere rastlanır. kaplıcanın kuzeybatısındaki neojen ve kısmen volkanik sahreler ara tabakalı olarak görülür.Zonları rahatça fark edilir, zaten bu zonlar iki antklinal arasında yer almıştır.

Suların orojenik faaliyetlerde yükselmiş bir zeminde meydana gelen çatlaklardan yukarı doğru çıktığı muhakkaktır. Vadide irtivalar gösteren killi şistlere gre tabakalarına rastlanır. Kaynak kalker bir tepenin üzerinden çıktadır. Menşei bakımından Haymana üzerinden geçerek Kızılcahamam’ a kadar uzanan antklinaldeki fay veya tali çatlaklardan veya doğudaki saryajlardan gelen sentez suları olduğunu su analizlerinden tahmin etmekteyiz.

Bölgede birkaç yerden beliren bu maden sularının infiltre sularla karışması da kuvvetli bir ihtimaldir.  Görünen kaynak yamacın yukarı tarafından çıkmaktadır. Üçüncü zaman tektoniğine sahip olan havzanın içinde, muhtemel senklinaldeki görünmeyen fayın çatlağından çıktığı yukarıda izah edilmiştir.

Ancak kaynak yolunun yamaca doğru tırmanması fayın üstünü örten örtüde belirmemesi enteresandır. Fakat suyun yamaçta gerilemelerle oluşan tali firüslerden gelmiş olduğu da diğer bir izah tarzıdır. Böylece fayda kıvrılmalar altında kalmıştır. Kütle itilmeleri ise (ters fay) yamaca doğru olduğundan su ancak bu yamaçta kendini gösterebilmiştir diyebiliriz.

Haymana Kaplıcaları bikarbonattan zengin, çok sıcak (44 C) bir sudur. İçerisinde az miktarda da olsa çeşitli maden ve tuzlar (Oligometalik maden suyu grubuna girer ) vardır. Bu madenler içindeki radyoaktif zenginlik nedeniyle özellikle eklem ve kas hastalıklarında sinir sisteminde, kalp – donanım sistemi hastalıkları ve kadın hastalıklarında yararlıdır. Haymana kaplıcaları kalevi 44 C olan 21 metre derinlikte sanayide toplam 59 litre kaplıca suyu Medrese, Seyran, Merkez kaplıca ve Termal otel ve özel kabinlerde banyo ve kür tedavisinde kullanılmakta altı adet camide kış aylarında sıcak su ile ısıtılmaktadır.

Haymana Kaplıcalarında Kesin Tedavi Olan Hastalıklar

1- Romatizmal Hastalıklar ve kireçlenmeler,

2- Müzmin, mafsal, yıpranma, aproz, siyatik,

3- Beyin, omurilik, çocuk felci gibi hastalıklar,

4- Romantiod, atrid ve solunum yolu hastalıkları,

5- Bel ve boyun fıtıkları, deri – cilt hastalıkları,

6- Damar sertlikleri, bronşit, astım hastalıkları,

7- Böbrek ve safra kesesi kum taşlarının dökülmesi,

8- Norove jeatik sinir sistemi bozuklukları,

9- Yüksek Tansiyon ve Kalp Yetmezliği,

10- Kadın hastalıkları.

Kaplıca Tedavi Teknikleri

1- Kaplıca kürü en az 15 en fazla 21 kürdür,

2- Günde en çok iki banyo alınmalıdır,

3- Banyo süresi 5 – 15 Dk. Arasında olmalıdır,

4- Banyodan sonra istirahat edilmelidir,

5- Banyo boyunca meyve ve sebze yenmelidir,

6- Boş zamanlarda yürüyüş ve egzersiz yapılmalıdır,

7- Gerekli ilaçlar alınmalı ve diyetler uygulanmalıdır,

8- Rehabilitasyon ve fizik tedavi gerekse yapılmalı,

9- Psikoterapiye önem verilmeli

10- Tedavi bittikten sonra en az 20 gün istirahat edilmeli.

İlçemiz kaplıcaları şifa noktasında dünyanın en önde gelen kaplıcaların-dan birisidir. İlçe turizminin ve ekonomisinin önemli bir kısmında kaplıca-lar yer almaktadır. Her yıl ortalama 200.000 kişi kaplıcalarımızdan şifa bulmak amacıyla ilçemize gelmektedir. İlçemizde kaplıca suyunu kullanıma sunan oteller bulunmaktadır. Aşağıda kaplıca Suyunun kimyasal özellikleri verilmiştir SICAKLIĞI    Küvetlerde 41 derecedir.Kaynakta 44,havuzda 42-43 RADYOAKTİVİTESİ    0,155*10-9 gr/lt TUZ MİKTARI     1,2211796 gr/lt YOĞUNLUĞU    15 derecede 1,00017 gr/cm küp

Haymana  Kaplıcalarının  İyileştirdiği Hastalıklar

Haymana Kaplıcaları bikarbonat bakımından zengin, 44 C sıcaklığında bir sudur. İçerisinde bulunan radyoaktif zenginlik nedeniyle özellikle eklem ve kas  hastalıklarında, sinir sisteminde, kalp – donanım sistemi hastalıklarında, kadın hastalıklarında yararlıdır.

Haymana Kaplıcalarında Kesin Tedavi Olan Hastalıklar

1- Romatizmal Hastalıklar ve kireçlenmeler,

2- Müzmin, mafsal, yıpranma, aproz, siyatk,

3- Beyin, omurilik, çocuk felci,

4- Romantid, atrid ve solunum yolu hastalıkları,

5- Damar sertlikleri, bronşit, astım hastalıkları,

6- Bel ve boyun fıtıkları, deri – cilt hastalıkları,

7- Böbrek ve safra kesesi kum taşlarının dökülmesi,

8- Norove jeatik sinir sistemi bozuklukları,

9- Yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği,

10- Kadın hastalıkları.

Kaynak: eskikisla.com