Cami Balkonundaki Bank’lar.!

cami balkonundaki banklarBüyükşehir Yasasına göre,  hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, nüfusu 500’ün üzerinde olan köyler köy statüsünden çıkarılarak, merkez ilçeye bağlandı.

Dolayısıyla, köyümüzde anılan yasa gereğince, nüfus bakımından mahalle statüsüne dönüşünce Haymana ilçesinin bir mahallesi oldu.

Artık bundan böyle gerek bağlı bulunduğumuz ilçe belediyemizin gerekse ilçe belediyemizin bağlı bulunduğu Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmetlerinden hakkımız oranında yararlanacağız.

Yani, Ankara’nın herhangi bir mahallesiyle bizim köyün hizmet noktasında hiç bir farkı olmayacaktır.

Zaten köyümüz camisinin balkonundaki Büyükşehir yazılı Bank’lar bu işin bir göstergesi değil mi?

Bu vesileyle;

Mahallemiz ve Sitemiz Adına;

Büyükşehir’in bu hizmetinden ötürü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Melih Gökçek’e teşekkür ediyoruz.